Blok Notesi

bloknot

   Nezaobilazni promotivni proizvod su svakako notesi različitih dimenzija i oblika. 

  Priprema za štampu obuhvata grafički dizajn, obradu grafičkog materijala, unos i prilagođavanje teksta za štampu, podešavanje boja i prilagođavanje dimenzija željenom formatu.

 Prilikom pripreme za štampu treba posebno voditi računa o tome da štamparske mašine i noževi za opsecanje pred dizajnere postavljaju određene uslove koji se moraju ispoštovati.

    Ti uslovi se ogledaju u sledećem: 

 

PAPIR UNIJA DOO Novi Sad

je veleprodaja kancelarijskog i potrošnog  materijala, a u njenom sastavu posluju: