Brošure

    Brošure, prospekti ili katalozi koriste se u razne marketinške svrhe, a najčešće za predstavljanje novog proizvoda ili celokupnog asortimana koji želite da promovišete.

   Mogu biti raznih dimenzija, sa različitim brojem stranica, dorađeni na različite načine, ali što je najvažnije trebali bi biti kreativno osmišljeni i atraktivni i na taj način odražavati originalnost Vašeg celokupnog vizualnog identiteta.

    Cena brošure, kataloga ili prospekta zavisi od dimenzija, gramature papira, količine i broja strana.

  Usluge koje nudimo u izradi brošura:

  • Dizajniranje brošura
  • Štampa brošura
  • Mat i sjajna plastifikacija
  • Savijanje i sortiranje

     Prilikom pripreme za štampu treba posebno voditi računa o tome da štamparske mašine i noževi za opsecanje pred dizajnere postavljaju određene uslove koji se moraju ispoštovati.

     Uslovi se ogledaju u sledećem:

PAPIR UNIJA DOO Novi Sad

je veleprodaja kancelarijskog i potrošnog  materijala, a u njenom sastavu posluju: