Flajeri

   Flajeri su najefikasnije i najpovoljnije sredstvo reklamiranja. Jednostavan način njihove distribucije (deljenje na ulicama i drugim javnim prostorima, ubacivanje u poštanske sandučiće) omogućava brzo informisanje potencijalnih klijenata o Vašim uslugama.

   Pri dizajnu flajera treba uskladiti boju sa slikama i tekstom koji ne sme biti preobiman.

  Mi Vam nudimo jednostranu i dvostranu štampu u boji ili crno-belu, kao i razne opcije savijanja.

 Priprema za štampu obuhvata grafički dizajn, obradu grafičkog materijala, unos i prilagođavanje teksta za štampu, podešavanje boja i prilagođavanje dimenzija željenom formatu.

   Prilikom pripreme za štampu treba posebno voditi računa o tome da štamparske mašine i noževi za opsecanje pred dizajnere postavljaju određene uslove koji se moraju ispoštovati.

   Ti uslovi se ogledaju u sledećem:      

 

PAPIR UNIJA DOO Novi Sad

je veleprodaja kancelarijskog i potrošnog  materijala, a u njenom sastavu posluju: