Puzzle

  Napravite Photo Puzzle poklon od odabrane fotografije, upakovan u prigodnu kutiju sa istom fotografijom na kutiji. Puzzle slagalice proizvodimo u A3 formatu, sačinjena od 100 delova koji će Vas i  zabaviti dok sklapate slike svog života. Poklonite je  sebi i dragim osobama.

   Za kolaž fotografiju na Photo puzzlama možete poslati samo jednu fotografiju ili već gotovu kolaž fotografiju koju ste sami napravili ili do 6 fotografija koje će mo za vas besplatno pretvoriti u kolaž fotografiju. 

   Pored TIPSKIH PUZZLE slagalica koje se nalaze u slobodnoj prodaji možemo da Vam ponudimo i REKLAMNE PUZZLE.

Naručiti odmah! 

PAPIR UNIJA DOO Novi Sad

je veleprodaja kancelarijskog i potrošnog  materijala, a u njenom sastavu posluju: