Digitalna štampa

   Digitalna štampa je osmišljena da u potpunosti olakša proces štampe. Pripremljen materijal sa kompjutera odlazi pravo u mašinu za digitalnu stampu koja za svega par minuta izbacuje više desetina otisaka.

   Digitalna štampa pruža brojne prednosti  kod malih  i srednjih tiraža.

Najbitnije prednosti su: 

·        brzina izrade

·        kvalitet

·        ekonomičnost za male i srednje tiraže, koji u ofsetu ne bi bili ekonomski opravdani a realizacija bi trajala po nekoliko dana

·        mogućnost štampe na različitim materijalima – kunstdruk do 300gr, folija, muflon, specijalni papiri itd.
·        mogućnost personalizacije
·        mogućnost štampe promenljivih podataka (karte, ulaznice sa bar-kodom, bonovi, nagradne igre..)

 

  Mi radimo uslugu digitalne štampe i plotovanja. Materijal za štampu nam možete dostaviti na bilo kojem mediju kao i putem elektronske pošte. Čak i ako nemate pripremljen materijal, dođite kod nas sa idejom, a mi ćemo Vam uraditi sve ostalo.  

Štampa se na papirima do formata 330 x 480 mm. Veličina otiska je 320 x 470 mm  na širokom spektru papira:

·       ofsetni papir od 60gr. do 300gr.,

·        papir u boji,
·        paus,
·        PVC folija,
·        muflon samolepivi papir, 
·        luksuzni kunstdruk od 300gr.


 

PAPIR UNIJA DOO Novi Sad

je veleprodaja kancelarijskog i potrošnog  materijala, a u njenom sastavu posluju: