fotokopiranje

Fotokopiranje i štampa

  Vršimo usluge fotokopiranja, svesaka, skripti, ličnih dokumenta, štampanje godišnjih korporacijskih izveštaja, izrada različitih uputstava i brošura, štampanje diplomskih, maturskih ili seminarskih radova.

   Fotokopiranje vršimo na različitim papirima i materijalima:

Papir 80gr., 100gr., 120gr., 160 gr., 300 gr.;

Široka paleta papira u boji 80 gr.;

Paus papir;

Muflon  (samolepljivi papir).

  Ako je Vaš materijal, koji ste doneli na umnožavanje, zaheftan ili povezan spiralom, mi ćemo ga pažljivo raskoričiti, izraditi traženi broj identičnih kopija i ponovo vratiti originalni materijal u prvobitno stanje.

   Kopija može biti umanjena ili uveličana u odnosu na original, i to na dimenzije koje najviše odgovaraju Vašim potrebama.

 *NAPOMENA: Cene se računaju za svaku stranu pojedinačno.

Spiralno koričenje

    Mi u ponudi imamo više različitih vrsta koričenja. Svaka od njih se odlikuje velikom brzinom izrade i prestižnim izgledom. 

  Neka dokumenta kao što su diplomski, doktorski i drugi stručni radovi, imaju tačnu formu, odnosno, propisan izgled korice. S druge strane kod proizvoda kao što su prezentacije, brošure, knjige i sl. izgled korice je stvar kreativnosti i originalnih ideja dizajnera. Dakle, izbor načina povezivanja i izgled same korice zavise od vrste materijala koji povezujete. 

 

PAPIR UNIJA DOO Novi Sad

je veleprodaja kancelarijskog i potrošnog  materijala, a u njenom sastavu posluju: