stampa A0

Pakovanje projekata

   Pored naših standardnih usluga štampe i kopiranja projektne dokumentacije nudimo između ostalih doradnih usluga i uslugu pakovanja projektne dokumentacije. Imamo široku lepezu korica za vaše projekte a neki od standardnih načina pakovanja su koričenje u:

·                     plastiču spiralu

·                     PVC i kartonsku fasciklu sa mehanizmom

·                     tvrde korice sa 2 ili 4 rupe

·                     registrator deblji ili tanji

·                     žičanu spiralu

·                     meki povez

 Uz svaku uslugu pakovanja projektne dokumentacije uključene su i usluge:

·                     ojačavanje crteža kartončićima

·                     provlačenje jemstvenika

·                     lepljenje sigurnosne vinjete

PAPIR UNIJA DOO Novi Sad

je veleprodaja kancelarijskog i potrošnog  materijala, a u njenom sastavu posluju: