stampa A0

Uvećanje i umanjenje

  Našim mušterijama nudimo opciju uvećanja i umanjenja slika, postera, tehnickih crteža i svog ostalog štampanog materijala. 

   Tabelarni prikaz A formata sa procentima uvećanja/umanjenja: 

PAPIR UNIJA DOO Novi Sad

je veleprodaja kancelarijskog i potrošnog  materijala, a u njenom sastavu posluju: